Konsulttjänster

Beroende på företagets förutsättningar kan behovet av hjälp med implementeringen se olika ut. Vi anpassar stöttningen efter hur det ser ut hos just er. Vi kan lägga upp en implementeringsplan gemensamt och köra kontinuerliga arbetsmöten som vi på VIQMA planerar och håller i.

Är ni certifierade sedan tidigare men vill uppgradera till effektivare verktyg har ni säkerligen en hög grundkunskap inom kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljöarbetet. Eller så är ni gröna, men har mycket tid och resurser att avsätta till arbetet med ledningssystemet?

Då kan ni med fördel använda er av vårt färdiga implementeringsunderlag som innefattar en tydlig plan för genomförandet. Underlaget i kombination med modulernas manualer gör att ni på ett enkelt och tydligt sätt kan jobba er igenom systemet systematiskt. Och vid behov finns vi alltid tillgängliga för avstämningsmöten.

I slutändan är det viktigaste för oss att ni får ut så mycket som möjligt av VIQMA System!

VIQMA Mallrutiner

På VIQMA System har vi tagit fram paket med anpassningsbara mallrutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Mallrutinerna uppfyller kraven i dessa tre ISO-standarder vilket innebär att ni som kund snabbt och enkelt kan komma igång med certifieringsprocessen.

Tack vare mallrutinerna kan vi erbjuda våra kunder en snabb implementerinsprocess till VIQMA System. Våra mallrutiner blir årligen granskade av ackrediterade certifieringsorgan vid revisioner. För er som kund innebär det kontinuerliga uppdateringar med förbättrade arbetssätt och tips att förenkla ert ledningssystem.