Utbildningar

VIQMA erbjuder i samarbete med LevveL Utveckling AB en rad utbildningar, både öppna, företagsanpassade och digitala. Om det passar bättre att genomföra utbildning på plats i det egna företaget löser vi det också.

LevveL Utveckling AB är godkänd som utbildare från Afa Försäkring, vilket gör det möjligt att söka deras bidrag till arbetsmiljöutbildningar. 2023 är sista året det är möjligt att ansöka om Afa-bidraget för arbetsmiljöutbildningar.

Nu släpper även Prevent en möjlighet att söka bidrag för att genomföra arbetsmiljöutbildning. Ansökan måste ske mellan 15 aug och 15 sep.

Utbildningar

Vi har för tillfället inga inplanerade kurstillfällen.